Psychoterapia indywidualna czy grupowa?

Poza różnymi dostępnymi nurtami psychoterapii istotna jest także jej forma. Najczęściej spotykamy się z psychoterapią indywidualną oraz grupową. Terapia grupowa skupia się na relacjach między uczestnikami. Moc terapeutyczna polega na doświadczeniu wspólnoty i kontakcie między uczestnikami grupy a terapeutą. W tym przypadku doświadczenie uzyskanie wsparcia ludzi z podobnym problemami i doświadczenie wspólnoty pomaga w wyrażeniu trudnych emocji i ułatwia mówienie o własnych doświadczeniach. Natomiast psychoterapia indywidualna skupia się na konkretnym pacjencie. Ważna jest wówczas relacja między nim a terapeutą i staje się ona główną osią terapii. Taka forma terapii daje możliwość przedstawienia swoich przeżyć i pozwala na swobodne dzielenie się intymnymi i osobistymi odczuciami.

Z psychoterapii indywidualnej mogą korzystać osoby w każdym wieku. Przeznaczona jest dla osób doświadczających różnych trudności związanymi ze sferą procesów poznawczych, emocjami czy problemami w relacjach między ludzkich. Pomocna okaże się również dla specyficznych problemów takich jak stany depresyjne, lęki, żałoba, chroniczny wstyd, zmiany nastroju, ale także będzie dobrym wyborem dla osób szukających rozwoju i lepszej jakości życia. Psychoterapia indywidualna ma bowiem na celu zmianę funkcjonowania psychologicznego, a skutkiem tego jest większa samoświadomość, dojrzałość lepsze samopoczucie i poprawa funkcjonowania w środowisku prywatnym czy zawodowym.

Różnice między psychoterapia indywidualna a grupową

 

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA                       PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

 

  •  Dzieci, młodzież, dorośli
  • Najczęściej dorośli, czasem młodzież

 

  • 1 osoba + terapeuta
  • 6-16 osoba + terapeuta

 

  • Od jednego do kilku spotkań w tygodniu
  • Od jednego spotkania w miesiącu do kilku spotkań w tygodniu

 

  • Elastyczny termin spotkań
  • Ściśle określone terminy spotkań

 

  • Elastyczny wybór tematyki spotkań
  • Ograniczony wybór tematyki spotkań

 

Psychoterapia indywidualna pozwala na pełne skupienie na pacjencie. Wówczas w centrum staje wszystko, co go dotyczy np. jego przeżycia, przemyślenia, nastawienie i sposób, w jaki widzi samego siebie. Wybór formy terapii jest uzależniony od możliwości i indywidualnych przeżyć Pacjenta. Obie formy terapii są pomocne i bez względu na to co postanowisz, będziesz pod opieką specjalisty, który pomoże Ci zadbać o komfort Twojego życia.

Pozostałe wpisy