PSYCHOTERAPIA GESTALT

Gestalt to jednocześnie forma psychoterapii, kierunek w psychologii, ale także swoista filozofia życia. Początki psychoterapii Gestalt to lata czterdzieste XX wieku, jej twórcami byli Fritz i Laura Perls. Założeniem współczesnej terapii Gestalt jest fakt, że każdy człowiek ma w sobie potencjał rozwojowy oraz szereg możliwości. Pozwalają one na bezproblemowe funkcjonowanie w danym środowisku – pod warunkiem, że jest świadomy tego, co dzieje się w nim i wokół niego. W terapii Gestalt duża rolę odgrywa relacja terapeutyczna, poszerzanie świadomości, wyrażanie własnych potrzeb, poczucie odpowiedzialności za siebie, akceptacja samego siebie.

SKUTECZNOŚĆ PSYCHOTERAPII GESTALT

Rezolucja Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA) podkreśla fakt, że psychoterapia gestalt jest skuteczną formą pomocy osobom z różną problematyką. Badania naukowe potwierdzają, że terapię humanistyczne, w tym również psychoterapia Gestalt dają oczekiwane rezultaty. Wyniki badań nad różnorodną problematyką kliniczną, pokazują, że psychoterapeuci Gestalt są równie skuteczni, co terapeuci innych orientacji teoretycznych. Przeprowadzane badania wśród osób cierpiących na depresje, zaburzenia lękowe, problemy z samooceną, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości pokazują skuteczność metody Gestalt. Terapia ma na celu odblokowanie potencjału człowieka i uzyskanie lepszej świadomości samego siebie, dlatego będzie skuteczna również dla osób, które nie cierpią na żadne problemy natury psychicznej. W taki przypadku terapia poprawi komfort życia, pozwoli na wewnętrzny rozwój i pomoże lepszym podejmowaniu decyzji.

Terapia Gestalt w dużej mierze opiera się o dialog egzystencjalny. Prowadzony on jest pomiędzy pacjentem a terapeutą. Pracuję w myśl idei, że osoba przychodząca po pomoc ma możliwość wyjścia poza swoje cierpienie. Najważniejsza w tej drodze jest relacja, którą z zaangażowaniem buduję. To właśnie za jej pomocą mocą klient może dowiedzieć się w jaki sposób powstają jego emocję, a także nauczyć się je rozpoznawać. Chodzi o zrozumienie, że zmiana, do której się dąży to po prostu samoakceptacja. To właśnie ona pozwala na odzyskanie pełnej kontroli nad własnym życiem i podejmowanie wszelkich decyzji w sposób świadomy.

Pozostałe wpisy