Psychoterapia jest szansą na urzeczywistnienie Twojej decyzji o zmianie

Jeżeli pragniesz zmiany, zacznij teraz, Umów wizytę

W tej podróży razem szukamy dróg do Twojego wewnętrznego świata

Zajrzyj głębiej w siebie, to Twój czas

Komu pomagam jako psychoterapeuta

O mnie

Jako psycholog, psychoterapeuta pracuję w myśl idei, że osoba, która przychodzi po pomoc ma w swoim zasobie również możliwość wyjścia poza swoje cierpienie i rozwiązania doświadczanych trudności. We dwoje takiej możliwości poszukujemy. Krok po kroku. Z zaangażowaniem i w odpowiednim tempie. Ramą dla tych poszukiwań jest kontakt, relacja, która buduje się poprzez wspólne zaangażowanie i żywą wymianę.

To na co zwracam uwagę w pracy to relacja oraz pojawiające się uczucia. Bliższe ich poznawanie powoduje odzyskiwanie kontaktu ze sobą i lepsze rozumienie wewnętrznych procesów. Sprzyja to integracji pacjenta/klienta a to powoduje większą spójność wewnętrzną i zwiększa poczucie oparcia w sobie. Przekłada się to na wzrost poczucia wpływu w różnych dziedzinach swojego życia.
Moje kierunki myślenia o człowieku głęboko związane są z podejściem humanistycznym, w którym człowiek i jego człowieczeństwo jest uszanowane, z wszelkimi jego przejawami (wykluczając jawną przemoc i agresję). Z ciekawością poznaję indywidualność każdej z osób. Włączam do swojej pracy elementy rozumienia psychodynamicznego, podejścia poznawczo- behawioralnego oraz wiedzy z zakresu neurobiologii.

 

***

Z wykształcenia jestem psychoterapeutą (Instytut Terapii Gestalt w Krakowie, obecnie Instytut Gestalt, nr certyfikatu 335), a także psychologiem (UAM Poznań). Pięcioletnie studia oraz czteroletnie szkolenie w zakresie prowadzenia psychoterapii pozwoliło mi zdobyć podstawę wiedzy w delikatnej materii pomocy ludziom w ich trudnościach. Nadal poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w specjalistycznych warsztatach, szkoleniach oraz poddając swoją pracę regularnej superwizji.
Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w instytucjach publicznych wspierających rodziny w kryzysie jak również pomagających dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
Od ponad 8 lat prowadzę indywidualną praktykę psychoterapeutyczną, jak również współpracuję z poradnią zdrowia psychicznego.
Lubię swoją pracę. Poszukuję inspiracji, ciekawych spotkań. Szkolę się.

Metoda Gestalt

Podejście Gestalt w terapii wprowadzili Fritz Perls wraz z żoną Laurą w połowie ubiegłego stulecia.

Źródła terapii Gestalt są różnorodne: od psychoanalizy do egzystencjalizmu. Słowo „Gestalt” tłumaczone z języka niemieckiego znaczy tyle co „postać”, „figura”, „kształt”. Pojęcie to podkreśla ideę całościowego i zintegrowanego ujmowania doświadczeń człowieka.

Podstawą w terapii Gestalt jest relacja terapeutyczna oraz poznawanie siebie i zwiększanie świadomości poprzez dialog. Celem terapii jest nie tylko niwelowanie symptomów, ale ukierunkowanie, pomoc klientowi w takim stopniu i w taki sposób, aby nabył umiejętności radzenia sobie z problemami pojawiającymi się w jego życiu.

Kontakt terapeutyczny to jest właśnie to, co leczy w terapii Gestalt. Dialog pomiędzy terapeutą a klientem odbywa się „tu i teraz”, a kontakt przyczynia się do rozwoju . Istotą procesu terapeutycznego jest nabycie umiejętności rejestrowania doznań z ciała, odczuwania emocji i uświadamiania myśli oraz integrowania ich w całość doświadczenia na rzecz odnajdywania własnych potrzeb i uruchamiania działania w kierunku ich zaspokojenia.

Psychoterapia Gestalt zawiera się w hasłach:

 • Samoregulacja; człowiek ma naturalną tendencję do utrzymywania stanu równowagi,
 • Samoświadomość; zmiana jest możliwa tylko wtedy, gdy uświadomimy sobie aktualny sposób istnienia i odczuwania,
 • Całościowość; osoba jest całością, ze swoim ciałem, emocjami, myślami, spostrzeżeniami,
 • Odpowiedzialność; kreowanie siebie i branie odpowiedzialności za to kim jestem,
 • Zaspokajanie potrzeb; człowiek posiada naturalną zdolność swoich wewnętrznych potrzeb,
 • Wzajemne powiązania; kontakty z innymi pomagają odnaleźć siebie– taka też jest relacja z terapeutą,
 • Figura i tło; w danej rzeczywistości są rzeczy wysuwające się dla nas na plan pierwszy i pozostające w tle. Niepozamykane figury (sprawy) wyczerpują energię życiową będąc ciągle w nas obecne,
 • Tu i teraz; możemy być tylko w teraźniejszości,
 • Wartość człowieka; nikt nie podlega ocenie,
 • Domykanie całości; niedokończone doświadczenie będzie domagało się zamknięcia. Tylko w taki sposób możliwe jest przejście z przeszłości do „tu i teraz” i zwolnienie swej uwagi ze starej sprawy.

Skontaktuj się ze mną

  *pola wymagane